top of page

Hack Rides

Bakgrunden till vårt val av namn kommer från ordet ”Hack”, som är ett gammalt engelskt slanguttryck för taxi med tidiga anor.
Redan från början av 1800-talet använde man Hackney Carrige (hästdroska). 

Idag har dessa ersatts av den klassiska "London Taxi" som även den går under namnet Hackney Carrige. 

Nya möjligheter

Vår tanke med Hack Rides är bland annat att skapa en förändring i taxibranschen
då det på senare tid funnits ett starkt missnöje hos framförallt förarna.

Att beställa en taxi digitalt är idag etablerat och många förare gillar tekniken
med att få sina körningar via en app.
Kunden kan lätt få tag på en taxi samt få ett fast pris på sin resa. 

Som förare uppleves det dock i mångt och mycket att man tappar kontrollen
då man sitter i knät på de stora aktörerna som pressar priserna och tar
höga kommissioner.

 

Vi tror att kvaliteten på dagens taxitjänster kommer att förbättras då vi vill sätta förarna i förarsätet och låta dem själva avgöra hur de vill arbeta och bestämma vilka körningar de vill ta.
Det är också viktigt att förarna får kontroll över betalningen i bilarna där enkla lösningar med ny teknik finns tillgängligt idag. 

Med Hack Rides plattform ger vi möjligheter för förarna att kunna påverka- och ta ansvar för sin egen taxiverksamhet. Det sker då en maktförskjutning från de många gånger stora företagen ner till förarna själva

Ny innovativ plattform

Hack Rides vill utnyttja den moderna tekniken och levererar en digital
plattform med innovativa- och effektiva funktioner för såväl kund som förare.

Vår plattform har unika lösningar som ger god anpassning till kundens
olika behov och dessutom skapar ökad service och trygghet för kunden.

För förararna ger vår app möjlighet att erbjuda en bra och tillgänglig taxitjänst
med bästa förtjänst.

Vi vill att det ska löna sig för föraren att ge bra service och kvalitet när de kör
för Hack Rides. Vi erbjuder möjlighet för våra förare att bygga egna kundbaser.
När kunden känner sig nöjd och trygg med en förare, kan kunden spara föraren som ”Favoritförare” i appen.
Kunden kan sedan göra beställningar direkt till en av sina favoritförare.

Kort och gott så vill vi med vår plattform att kunden och föraren LÄTT HITTAR VARANDRA med de bästa förutsättningarna.

Det ska gå att få tag på en taxi överallt i hela landet med samma plattform
och teknik. Möjligheten att beställa en taxi ska finnas för alla.
Vår avsikt är att tillhandahålla vår teknik till hela taxi-Sverige med regionala anpassningar av prisnivåerna.

Vår tanke

Grundtanken med Hack Rides är att erbjuda
en modern taxi-plattform till alla som vill utöva taxiverksamhet i landet och med unika funktioner som tilltalar kunden.

Vår tanke

Ett helt nytt synsätt på taxibranschen
Skruva här

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Marcel Proust CITAT ELLER NÅGON ANNAN BRA TEXT HÄR? Bild? Fundera.

Vår tanke med Hack Rides är bland annat att skapa en förändring i taxibranschen då det på senare tid funnits ett starkt missnöje hos framför allt förarna. Att beställa en taxi digitalt är idag etablerat och många förare gillar tekniken med att få sina körningar via en app och kunden kan lätt hitta taxi och få ett fast pris på sin resa. 
Men som förare uppleves det i mångt och mycket att man tappar kontrollen
när man sitter i knät på de stora aktörerna som pressar priserna och tar
höga kommissioner.
 
Vi tror att kvalitén på dagens taxitjänster kommer att förbättras då vi vill sätta förarna i förarsätet och se till att förarna själva avgör hur de vill arbeta och bestämma vilka körningar de vill ta. Det är också viktigt att förarna får kontroll över betalningen i bilarna, där enkla lösningar med ny teknik finns tillgängligt idag. Vi vill åstadkomma en maktförskjutning från de många gånger stora företagen ner till förarna själva. 
Vår avsikt och utgångspunkt är att erbjuda en flexibel och tillgämglig plattform för alla som vill utöva taxiverksamhet i hela landet och skapa goda förutsättningar för att effektivisera mobiltetstjänster .

Hack Rides

Bakgrunden till vårt val av namn kommer från ordet ”Hack”, som är ett gammalt engelskt slanguttryck för taxi med tidiga anor.
Redan från början av 1800-talet använde man Hackney Carriage (hästdroska). 

Idag har dessa ersatts av den klassiska "London Taxi" som även den går under namnet Hackney Carriage. 

Nya möjligheter

Vår tanke med Hack Rides är bland annat att skapa en förändring i taxibranschen då det på senare tid funnits ett starkt missnöje hos framför allt förarna.

Att beställa en taxi digitalt är idag etablerat och många förare gillar tekniken med att få sina körningar via en app.
Kunden kan lätt få tag på en taxi samt få ett fast pris på sin resa. 

Som förare upplevs det dock i mångt och mycket att man tappar kontrollen då man sitter i knät på de stora aktörerna. 
 
Vi tror att kvaliteten på dagens taxitjänster måste förbättras när det gäller funktioner som kunderna efterfrågar. Där finns det ett stort utrymme att öka på dessa i plattformarna. 

Med Hack Rides plattform ger vi möjligheter för förarna att kunna påverka- och ta ansvar för sin egen taxiverksamhet. Det sker en maktförskjutning från de många gånger stora företagen och förarna kan då själva påverka sin arbetssituation och förtjänst.

Ny innovativ plattform

Hack Rides utnyttjar den moderna tekniken och levererar en digital plattform med
innovativa- och effektiva funktioner för såväl kund som förare.

Vår plattform har unika lösningar som ger god anpassning till kundens olika behov och dessutom skapar ökad service och trygghet för kunden.

Vi vill att det ska löna sig för förarna att ge bra service när de kör för Hack Rides.
Vi erbjuder möjlighet för dem att bygga egna kundbaser.
När kunden känner sig nöjd och trygg med en förare, kan kunden spara föraren som ”Favoritförare” i appen.
Kunden kan sedan göra beställningar direkt till en av sina favoritförare.

 

Vi ser ett allt större behov hos kommuner som efterfrågar ”on demand tjänster" när de ser över sina bilparker samt att man vill komplettera sin länstrafik. Detta tror vi har stor potential. Varför ska inte taxinäringen kunna vara en del av de kollektiva färdmedlen? 

Kort och gott vill vi med vårt plattform se till att kunden och föraren lätt hittar varandra
med de bästa förutsättningarna.

Det ska gå att få tag på en taxi överallt i hela landet med samma plattform och teknik. Möjligheten att beställa en taxi ska finnas för alla.
Vår avsikt är att tillhandahålla vår teknik till hela taxi-Sverige med regionala anpassningar av prisnivåerna.

Grundtanken med Hack Rides är att erbjuda
en modern plattform med unika funktioner till alla som utövar taxiverksamhet i landet och som tilltalar dagens krävande kunder.

Vår tanke

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Marcel Proust CITAT ELLER NÅGON ANNAN BRA TEXT HÄR? Bild? Fundera.

Press/Media

Vår tanke

Grundtanken med Hack Rides är att erbjuda en modern plattform med unika funktioner till alla som utövar taxiverksamhet i landet och som tilltalar dagens krävande kunder.

Grundtanken med Hack Rides är att erbjuda en modern plattform med
unika funktioner till alla som utövar taxiverksamhet i landet och som
tilltalar dagens krävande kunder.

Hack Rides

Bakgrunden till vårt val av namn kommer från ordet ”Hack”, som är ett gammalt engelskt slanguttryck för taxi med tidiga anor.

Redan från början av 1800-talet använde man Hackney Carriage (hästdroska). 

Idag har dessa ersatts av den klassiska "London Taxi" som även den går under namnet Hackney Carriage.
 

Nya möjligheter

Vår tanke med Hack Rides är bland annat att skapa en förändring i taxibranschen då det på senare tid funnits ett starkt missnöje hos framför allt förarna.

Att beställa en taxi digitalt är idag etablerat och många förare gillar tekniken med att få sina körningar via en app.
Kunden kan lätt få tag på en taxi samt få ett fast pris på sin resa. 

Som förare upplevs det dock i mångt och mycket att man tappar kontrollen då man sitter i knät på de stora aktörerna. 
 
Vi tror att kvaliteten på dagens taxitjänster måste förbättras när det gäller funktioner som kunderna efterfrågar. Där finns det ett stort utrymme att öka på dessa i plattformarna. 
 

Med Hack Rides plattform ger vi möjligheter för förarna att kunna påverka- och ta ansvar för sin egen taxiverksamhet. Det sker en maktförskjutning från de många gånger stora företagen och förarna kan då själva påverka sin arbetssituation och förtjänst.

Ny innovativ plattform

Hack Rides utnyttjar den moderna tekniken och levererar en digital plattform
med innovativa- och effektiva funktioner för såväl kund som förare.
 

Vår plattform har unika lösningar som ger god anpassning till kundens olika
behov och dessutom skapar ökad service och trygghet för kunden.
 

Vi vill att det ska löna sig för förarna att ge bra service när de kör för Hack Rides.
Vi erbjuder möjlighet för dem att bygga egna kundbaser. När kunden känner sig nöjd och trygg med en förare, kan kunden spara föraren som ”Favoritförare” i appen.
Kunden kan sedan göra beställningar direkt till en av sina favoritförare.

 

Vi ser ett allt större behov hos kommuner som efterfrågar ”on demand tjänster" 
när de ser över sina bilparker samt att man vill komplettera sin länstrafik.
Detta tror vi har stor potential. Varför ska inte taxinäringen kunna vara en del av de kollektiva färdmedlen? 

Kort och gott vill vi med vårt plattform se till att kunden och föraren lätt hittar varandra med de bästa förutsättningarna.
 

Det ska gå att få tag på en taxi överallt i hela landet med samma plattform och teknik. Möjligheten att beställa en taxi ska finnas för alla.
Vår avsikt är att tillhandahålla vår teknik till hela taxi-Sverige med regionala anpassningar av prisnivåerna.

Vi tänker så här:
App-taximarknaden i Sverige omsätter runt 5,5 miljarder kronor årligen.

Om vi skulle kunna bidra till att en större del av den kakan, som utgör vinster och kommissioner, stannar kvar i Sverige så är det betydligt mer än 500 miljoner kronor som skulle gagna hela taxibranschen.

Det skulle ge bättre förutsättningar och ett avsevärt sundare affärsklimat för alla de som jobbar och sliter i sina bilar.

VI ÅTERFÖR 500 MSEK

V

VI ÅTERFÖR 500 MSEK

Vi tänker så här:

App-taximarknaden i Sverige omsätter runt 5,5 miljarder kronor årligen.

Om vi kan bidra till att en större del av den kakan, som utgör vinster och kommissioner, stannar kvar i Sverige så är det betydligt mer än 500 miljoner kronor som skulle gagna hela taxibranschen.

Det skulle ge bättre förutsättningar och ett avsevärt sundare affärsklimat för alla de som dagligen jobbar och sliter i sina bilar.

Press & Media

Uppstickaren ska knäcka Bolt och Uber: “Det blir lite stressigt”

Hoppas vinna genom att locka chaufförerna med bra ersättningar.

Det finns en ny svensk utmanare på taximarknaden som kallar sig för Hack rides....

Läs hela artikeln på breakit.se

Svenska doldisen kuppar in sig på taxi-marknaden – satsar på samåkning

Mer betalt till chaufförerna och möjlighet att samåka.
Det erbjuder svenska utmanaren Hack Rides som i det tysta förbereder storlansering...

Läs hela artikeln på Impact Loop

Invest section

Investor relations

Hack Rides söker inte aktivt kapital men är ni intresserade av hur "big tech" kan utmanas och vilka möjligheter som finns med vår plattform så hör gärna av er till info@hackrides.com

bottom of page